Rezervační smlouva

» Realitní blog » Rezervační smlouva

tn2_obrazek_51Koupě nemovitosti je v mnoha případech časově náročný proces, který vyžaduje poměrně složité právní úkony. V případě, že máte o nemovitost vážný zájem, pravděpodobně budete nuceni podepsat rezervační smlouvu, která vám zaručí, že tato nemovitost pro vás bude po určitou dobu blokována tak, abyste měli dostatek času na vyřízení všech úkonů spojených s následnou koupí nemovitosti. Mějte na paměti, že rezervační smlouva je právně závazný dokument, takže před tím, než ji podepíšete, měli byste dodržet pár zásad, které vám zaručí, že následně nepřijdete o finanční prostředky. Nikdy se nenechte k podpisu tlačit, musíte být stoprocentně přesvědčeni, že vámi vybraná nemovitost je ta, která splňuje vaše veškeré požadavky.

1. Prověřte si právní stav kupované nemovitosti

Před tím, než rezervační smlouvu podepíšete, měl by vám být předložen list vlastnictví, ze kterého zjistíte, kdo je vlastníkem nemovitosti, jaké nemovitosti jsou součástí převodu, případná omezení vlastnických práv (zástavní práva, exekuce, věcná břemena). V případě, že jsou na nemovitosti omezení vlastnických práv, požadujte závazek, který vám zaručí, jak budou tato omezení vyřešena. Dále v případě, že kupujete rodinný dům nebo pozemek, vyžadujte katastrální mapu, a to z důvodu zjištění, jak je vyřešena přístupová cesta k nemovitostem a jaké pozemky jsou součástí prodeje. Pozor také na dluhy spojené s užíváním nemovitosti, které v některých případech můžou přejít na kupujícího.

2. Financování nemovitosti

V případě, že disponujete vlastními prostředky, tak je vše v pořádku, v opačném případě, kdy jste nuceni si na nemovitost vzít hypoteční úvěr, musíte si prověřit možnost takového financování. Často jsme se setkali s tím, že klient tvrdil, že má úvěr zajištěn, ale následným prověřením se zjistilo, že není bonitní nebo má záznam v registrech, což má za následek, že vám banka nepůjčí prostředky ve vámi požadované výši anebo vaši žádost v případě negativních registrů zamítne. Prověření proběhne maximálně do dvou pracovních dnů, takže než smlouvu podepíšete, nechte si bonitu a registry prověřit.

3. Náležitosti rezervační smlouvy

Obsahem rezervační smlouvy jsou účastníci smlouvy, předmět převodu (musí se shodovat s listem vlastnictví), cena nemovitosti včetně všech poplatků,výše rezervační zálohy, doba rezervace nemovitosti a služby, které jsou součástí úkonů spojených s převodem nemovitosti. Samozřejmostí jsou smluvní ujednání, která mimo jiné obě strany zavazují k poskytnutí součinnosti spojené s následným podpisem smluvní dokumentace. Zprostředkovatel (realitní kancelář) by vám měl předložit souhlas vlastníka nemovitosti, že nemovitost za těchto podmínek má oprávnění nabízet (v případě, že prodávající není účastníkem smlouvy). Jako přílohu rezervační smlouvy byste měli obdržet aktuální list vlastnictví, katastrální mapu, u bytů náklady spojené s užíváním a bezdlužnost.

Samozřejmostí je, že byste před podpisem měli být informování o podmínkách předání popř. z jakým vybavením se nemovitost prodává atd. Celý průběh prodeje by měl být dopředu dohodnut, tak aby následně nedošlo k tomu, že Vám před podpisem kupní smlouvy bude sdělena nějaká informace, která Vám nebyla známa.

Berte to tak, že problematika při koupi nemovitosti je daleko obsáhlejší a není rozhodně na jeden článek. Než smlouvu o rezervaci podepíšete, oslovte raději nezávislé odborníky, kteří se v obchodu s nemovitostmi orientují a mají zkušenosti. Oslovte nás, rádi vám před koupí poradíme a pomůžeme, tak aby došlo k bezproblémovému převodu a předání nemovitosti.


Chcete bezpečně prodat nebo koupit svou nemovitost? Napište nám