Předkupní právo spoluvlastníků se mění od 1.7.2020

» Realitní blog » Předkupní právo spoluvlastníků se mění od 1.7.2020
Zrušení předkupního práva 2020Za posledních 6 let tu máme již 3. změnu právní úpravy předkupního práva. Nejdříve to byl nový občanský zákoník, který v roce 2014 zrušil předkupní práv spolumajitelů. Jen proto, aby bylo o 4 roky později, v roce 2018, opět zavedeno. Přišel rok 2020 a s ním, opět, zrušení předkupního práva (vyjma některých případů). 

Co platí teď?

Pozor, novela zatím stále nevstoupila v platnost. Platí tedy původní úprava zákona, která ukládá spolumajitelům při prodeji nemovitosti povinnost nabídnout svůj podíl nejprve ostatním spoluvlastníkům. V častých případech bylo nutné oslovit i desítky spolumajitelů, což je relativně zbytečná, leč velká administrativní zátěž. Také tím byl prodávající, logicky, vystaven nebezpečí že některý ze spoluvlastníků projeví o daný podíl zájem a často tak narušil zamýšlený obchod. Nejabsurdnější potíže v tomto ohledu vznikaly například při prodeji parkovacích stání v bytových domech. Nicméně, pokud nabídku spoluvlastníkům neučiníte, vystavujete se možnosti zneplatnění převodu, pakliže některý z nich transakci soudně napadne.
 

Kdy se tedy překupní právo ruší a jaká jsou jeho pravidla?

Tato novela vrací zákon do původní podoby ustanovení §§ 1124 a 1125 občanského zákoníku z roku 2014. Zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu se tak od 1.7.2020 ruší. Až na tyto výjimky:
 
Pokud spoluvlastnictví věci (nejen nemovité) „bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé.“
spoluvlastnictví k zemědělskému závodu bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to bez omezení doby trvání a dopadající i na dědický podíl (§ 1125 občanského zákoníku ve znění novely).“
 
Polopatě řečeno, nabídku předkupního práva ostatním spoluvlastníkům musíte učinit v případě nabytí z dědictví. Nicméně, v takovém případě stačí vyčkat 6 měsíců. Poté můžete následný převod rovněž realizovat bez povinnosti nabídnout podíl v rámci předkupního práva.
Zjednodušeně tedy, tak jedinou povinnost, kdy budete muset uskutečnit nabídku předkupního práva je například v případě nabytí z dědictví pokud, ale počkáte 6 měsíců, tak následný převod můžete uskutečnit bez povinnosti nabídky předkupního práva.
 
POZOR! Je nutné brát na vědomí přechodné ustanovení novely – v případě, že byla kupní nebo jiná převodní smlouva k nemovité věci uzavřena před 1.7.2020, i po uvedeném datu stále platí předkupní právo spoluvlastníků podle původních pravidel. Zrušení povinnosti nabídnout spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům se tak bude vztahovat až na kupní smlouvy uzavřené po 1.7.2020, až na výše zmíněné výjimky.

Máte dotaz na toto téma, nebo potřebujete pomoc v realitách? Napište našim makléřům.