Předkupní právo opět tady!

Jak je to teď?

předkupní právo

Zákon v dosud platném znění stanoví, že spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle, aniž by byl povinen obrátit se na zbylé spoluvlastníky. Spoluvlastníci si však vzájemné předkupní právo mohou sjednat smluvně. Výjimku z pravidla, že spoluvlastníci předkupní právo nemají, zákonodárce zakotvil pro případ, že ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním).

Jak to bude dál?

Počínaje 1. lednem 2018 je účinná novela občanského zákoníku, která předkupní právo spoluvlastníků znovu zavádí. Jedinou výjimkou bude převod nemovitosti na osobu blízkou, jako je například manžel, rodiče, sourozenci, děti a podobně, v takovém případě se nemovitost nabízet dalšímu spoluvlastníkovi nemusí. Ovšem při prodeji spoluvlastnického podílu třetí osobě bude opět nutné nabídnout ho nejdříve ostatním spoluvlastníkům, kteří se k nabídce musí ve dvouměsíční lhůtě vyjádřit.

Dle mého tato novela omezuje právo vlastníka nemovitosti volně nakládat se svým majetkem a v mnoha případech povede k obstrukcím a průtahům při prodeji nemovitosti se spoluvlastnickým podílem.

Jaký je vás názor?

 

Napište nám váž názor na nová pravidla předkupního práva.