Předkupní právo opět tady!

» Realitní blog » Předkupní právo opět tady!

Jak je to teď?

předkupní právo

Zákon v dosud platném znění stanoví, že spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle, aniž by byl povinen obrátit se na zbylé spoluvlastníky. Spoluvlastníci si však vzájemné předkupní právo mohou sjednat smluvně. Výjimku z pravidla, že spoluvlastníci předkupní právo nemají, zákonodárce zakotvil pro případ, že ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním).

Jak to bude dál? Výjimky, lhůta, podmínky

Počínaje 1. lednem 2018 je účinná novela občanského zákoníku, která předkupní právo spoluvlastníků znovu zavádí, ať už se jedná o právo na pozemek, byt nebo jiné druhy nemovitosti. Jedinou výjimkou bude převod nemovitosti na osobu blízkou, jako je například manžel, rodiče, sourozenci, děti a podobně, například avšak nejen při darování. V takovém případě se nemovitost nabízet dalšímu spoluvlastníkovi nemusí. Ovšem při prodeji spoluvlastnického podílu třetí osobě bude opět nutné nabídnout ho nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Ostatním spoluvlastníkům je ze zákona dána lhůta 2 měsíce na vyjádření k nabídce. Spoluvlastníci mohou předkupní právo odmítnout. Jelikož zákon výslovně nestanoví formu nebo vzor jak se vzdát předkupního práva, může mít podobu například prohlášení vlastníka o tom, že se zříká předkupního práva, vždy je však doporučena dohoda obou stran jakožto stabilnější řešení.

Dle mého tato novela omezuje právo vlastníka nemovitosti volně nakládat se svým majetkem a v mnoha případech povede k obstrukcím a průtahům při prodeji nemovitosti se spoluvlastnickým podílem.

Napište nám váž názor na nová pravidla předkupního práva.