Kdy máte povinnost hradit daň z příjmu při prodeji?

V jakém případě musíte hradit daň z příjmu?

daňové přiznání

Jakožto prodávající máte povinnost hradit pouze 1 daň z prodeje nemovitosti, a to daň z příjmu (někdy chybně zaměňována s DPH nebo daní z nabytí). Ani to však nemusí být vždy pravda. Zde se dočtete, kdy jste povinni daň platit a kdy nikoliv.

Povinnost uhradit daň z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitosti, vznikající dle Zákona č. 586/1992 Sb., si nejlépe předvedeme na příkladu:

Příklad:
Před dvěma lety jste koupili nemovitost jako investici za částku 1.000.000 Kč. Nárůst cen nemovitostí, který se v posledních letech odehrává, vám umožnil onu nemovitost v roce 2018 prodat za částku 1.400.000 Kč. Tím vám vznikl příjem 400.000 Kč, který je „pochopitelně“ potřeba přiznat ke zdanění skrze formulář pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve výši 15%. Konkrétně musíte státu z této částky uhradit daň ve výši 15%. Jediné, čím lze základ pro výpočet daně snížit, jsou uznatelné výdaje na rekonstrukci, opravu, či poplatek provize realitní kanceláři, která vám prodej zprostředkovala. Jedná se o jakýkoli výdaj spojený se zhodnocením nemovitosti. Pochopitelně vše je potřeba řádně doložit, tudíž nedoložitelná rekonstrukce vykonaná vlastními silami bohužel v tomto případě nepomůže. 

V jakém případě jste od daně osvobozeni?

  • Pokud onu nemovitost vlastníte nejméně 5 lět, daň z příjmu při prodeji se vás netýká.
  •  Nemovitost minimálně 2 roky slouží/la jako vaše bydliště? Také jste od daně osvobozeni. Dokonce zde nemusíte mít uvedený ani trvalý pobyt, stačí prokázat, že jste po dobu dvou let využívali nemovitost k bydlení.
  • Koupíte-li jinou nemovitost k bydlení. Osvobození od daně jste i v případě, že splníte dvojitou podmínku - využívali jste nemovitost k bydlení po dobu kratší než dvou let a částku odpovídající příjmu z prodeje jste vynaložili na řešení bytových potřeb.
  • Jedná-li se o převod členských práv družstva. U bytů v osobním vlastnictví pouze v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem je delší než 5 let.
  • Při prodeji nemovitosti nabyté dědictvím po zůstaviteli příbuzném v přímě řadě (děti, rodiče, prarodiče, vnuci) nebo svazkem manželským. V takovém případě se časový test 5 let zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost vlastnil. 

Tohle je pouhé brouzdání po povrchu dané problematiky, která je případ od případu složitější. V případě, že je pro vás daň z příjmu aktuálním tématem, se kterým potřebujete poradit, či jakkoli navést, stačí se na nás obrátit přes mailový formulář níže. Některý z našich makléřů vám rád, zdarma, pomůže.

Máte otázky? Výborně, rádi pomůžeme, i kdyby jen dobrou radou.