Kdy máte povinnost hradit daň z příjmu při prodeji?

» Realitní blog » Kdy máte povinnost hradit daň z příjmu při prodeji?

V jakém případě musíte hradit daň z příjmu?

daňové přiznání

Jakožto prodávající máte povinnost hradit pouze 1 daň z prodeje nemovitosti, a to daň z příjmu (někdy chybně zaměňována s DPH nebo daní z nabytí). Ani to však nemusí být vždy pravda. Zde se dočtete, kdy jste povinni daň platit a kdy nikoliv.

Povinnost uhradit daň z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitosti, vznikající dle Zákona č. 586/1992 Sb., si nejlépe předvedeme na příkladu:

Příklad:
Před dvěma lety jste koupili nemovitost jako investici za částku 1.000.000 Kč. Nárůst cen nemovitostí, který se v posledních letech odehrává, vám umožnil onu nemovitost v letošním roce prodat za částku 1.400.000 Kč. Tím vám vznikl příjem 400.000 Kč, který je „pochopitelně“ potřeba přiznat ke zdanění skrze formulář pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve výši 15%. Konkrétně musíte státu z této částky uhradit daň ve výši 15%. Jediné, čím lze základ pro výpočet daně snížit, jsou uznatelné výdaje na rekonstrukci, opravu, či poplatek provize realitní kanceláři, která vám prodej zprostředkovala. Jedná se o jakýkoli výdaj spojený se zhodnocením nemovitosti. Pochopitelně vše je potřeba řádně doložit, tudíž nedoložitelná rekonstrukce vykonaná vlastními silami bohužel v tomto případě nepomůže. 

 

5 dalších kroků, které musíte řešit při prodeji nemovitosti kromě daní

Sestavili jsme pro vás seznam nejčastějších chyb, kterých se samoprodejci nemovitostí dopouštějí. Stáhněte si ho zdarma. Třeba ještě stihnete nepříjemnostem předejít nebo je alespoň rychle napravit.

pravidla-uspesneho-prodeje-nemovitosti-view-6-jak-uspesne-neprodat-4-2-595065

V jakém případě jste od daně osvobozeni?

  • Pokud onu nemovitost vlastníte nejméně 5 lět, daň z příjmu při prodeji se vás netýká.
  •  Nemovitost minimálně 2 roky slouží/la jako vaše bydliště? Také jste od daně osvobozeni. Dokonce zde nemusíte mít uvedený ani trvalý pobyt, stačí prokázat, že jste po dobu dvou let využívali nemovitost k bydlení.
  • Koupíte-li jinou nemovitost k bydlení. Osvobození od daně jste i v případě, že splníte dvojitou podmínku - využívali jste nemovitost k bydlení po dobu kratší než dvou let a částku odpovídající příjmu z prodeje jste vynaložili na řešení bytových potřeb.
  • Jedná-li se o převod členských práv družstva. U bytů v osobním vlastnictví pouze v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem je delší než 5 let.
  • Při prodeji nemovitosti nabyté dědictvím po zůstaviteli příbuzném v přímě řadě (děti, rodiče, prarodiče, vnuci) nebo svazkem manželským. V takovém případě se časový test 5 let zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost vlastnil. 

Tohle je pouhé brouzdání po povrchu dané problematiky, která je případ od případu složitější. V případě, že je pro vás daň z příjmu aktuálním tématem, se kterým potřebujete poradit, či jakkoli navést, stačí se na nás obrátit přes mailový formulář níže. Některý z našich makléřů vám rád, zdarma, pomůže.

Máte otázky? Výborně, rádi pomůžeme, i kdyby jen dobrou radou.