Kdy máte povinnost hradit daň z příjmu při prodeji?

» Realitní blog » Kdy máte povinnost hradit daň z příjmu při prodeji?

V jakém případě musíte hradit daň z příjmu?

daňové přiznání

Ve většině případů, když prodáte nemovitost, tak získané prostředky můžete v klidu použít dle svého uvážení a nemusíte se obávat, že vám v budoucnu budou hrozit možné sankce ze strany finančního úřadu. Jsou ale i případy, kdy vás čeká odvod daně z prodeje nemovitosti. Jaké daně jste tedy povinni uhradit? A kdy máte možnost se od platby osvobodit?

Jak asi víte, tak současná nelehká doba nám dala jednu pozitivní věc a tou bylo v roce 2020 zrušení daně z nabytí nemovitosti. To částečně přispělo k rostoucím cenám nemovitostí a celkovému vývoji na trhu s nemovitostmi. Daň z příjmu při prodeji se ale neměnila pouze se mírně upravili podmínky.

Povinnost uhradit daň z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitosti, vznikající dle Zákona č. 586/1992 Sb., si nejlépe předvedeme na příkladu:

Kdy máte povinnost a z čeho se vypočítá daň z příjmu?

Před několika lety jste koupili nemovitost k bydlení nebo jako investici za částku 3.000.000 Kč. Nárůst cen nemovitostí, který se v posledních letech odehrává, vám umožnil onu nemovitost v letošním roce prodat za částku 4.400.000 Kč. Tím vám vznikl hrubý příjem 1.400.000 Kč, který je „pochopitelně“ potřeba přiznat ke zdanění skrze formulář pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve výši 15%. Konkrétně musíte státu z této částky uhradit daň ve výši 15%. Pokud, ale jste schopni doložit prokazatelné výdaje, tak si tuto částku můžete snížit. Odečíst si můžete například náklady na rekonstrukci nebo můžete použít i fakturu za provizi, kterou jste uhradili realitní kanceláři. Jedná se o jakýkoli výdaj spojený se zhodnocením nebo prodejem nemovitosti. Pochopitelně vše je potřeba řádně doložit, tudíž nedoložitelná rekonstrukce vykonaná vlastními silami bohužel v tomto případě nepomůže. 

 

5 dalších kroků, které musíte řešit při prodeji nemovitosti kromě daní

Sestavili jsme pro vás seznam nejčastějších chyb, kterých se samoprodejci nemovitostí dopouštějí. Stáhněte si ho zdarma. Třeba ještě stihnete nepříjemnostem předejít nebo je alespoň rychle napravit.

pravidla-uspesneho-prodeje-nemovitosti-view-6-jak-uspesne-neprodat-4-2-595065

V jakém případě jste od daně osvobozeni?

  • Pokud onu nemovitost vlastníte nejméně 5 let, daň z příjmu při prodeji se vás netýká. Novelou zákona se vztahuje pouze na nemovitosti pořízené do roku 2020. Na nemovitosti pořízené po tomto datu se vztahuje lhůta 10 let
  • Nemovitost minimálně 2 roky slouží/la jako vaše bydliště? Také jste od daně osvobozeni. Dokonce zde nemusíte mít uvedený ani trvalý pobyt, stačí prokázat, že jste po dobu dvou let využívali nemovitost k bydlení.
  • Koupíte-li jinou nemovitost k bydlení. Osvobození od daně jste i v případě, že splníte dvojitou podmínku - využívali jste nemovitost k bydlení po dobu kratší než dvou let a částku odpovídající příjmu z prodeje jste v kalendářním roce vynaložili na řešení bytových potřeb.
  • Jedná-li se o převod členských práv družstva. U bytů v osobním vlastnictví pouze v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem je delší než 5 let.
  • Při prodeji nemovitosti nabyté dědictvím po zůstaviteli příbuzném v přímě řadě (děti, rodiče, prarodiče, vnuci) nebo svazkem manželským. V takovém případě se časový test 5 let zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost vlastnil. 

Pokud si nejste jisti, zda je váš příjem osvobozen od platby daně z příjmu doporučujeme Vám obrátit se na odborníka, který vám s tímto pomůže.  

Chcete nezávazně konzultovat prodej nemovitosti? Kontaktujte nás