Výhody a nevýhody zprostředkovatelské smlouvy

» Realitní blog » Výhody a nevýhody zprostředkovatelské smlouvy

tn2_obrazek_61Smlouva Vám v první řadě zaručuje, že to, na čem jste se dohodli, bude následně také plněno. Bezsmluvní vztah Vám nic negarantuje a žádný profesionál v oboru Vám do této formy spolupráce nepůjde, takže Vám zbydou pouze amatéři, kteří se honí za počtem zakázek ve svém portfoliu, aniž by se při takto nastavené spolupráci snažili Vaši nemovitost aktivně prodat. Navíc, to co Vám slíbí, následně nemusí plnit a ve většině případů to také tak dopadá. Bezsmluvním vztahem se rozhodně nezbavíte závazku platit provizi v případě prodeje. Je to sice obtížněji prokazatelné, ale dle občanského zákoníku není potřeba uzavírat písemnou smlouvu a na to některé realitní kanceláře a zprostředkovatelé hrají. Nutno také zdůraznit, že někteří klienti tuto formu spolupráce vyžadují proto, aby realitní kancelář mohli obejít a za její finanční prostředky mohli snadno nemovitost prodat, což se jim rozhodně následně nemusí povést a provizi případně stejně zaplatí. Pojďme si tedy říci jaké výhody smlouvy mají a co by naopak obsahovat neměly. 

Správný obsah zprostředkovatelské smlouvy

Nevhodný obsah zprostředkovatelské smlouvy

Přesná specifikace prodávané nemovitosti. Nestane se to, že makléř nabízí některou část nemovitosti, kterou jste neměli v úmyslu prodávat. Nemovitost a její části nejsou přesně specifikovány.
Pevně stanovená cena včetně všech poplatků, kterou realitní kancelář nemůže bez Vašeho písemného souhlasu snížit. Kupní cena je uvedena bez provize za zprostředkování. 
Pevně stanovená výše provize, která je splatná v případě reálného prodeje Vaší nemovitosti. U některých RK smlouva obsahuje závazek prodávajícího uhradit provizi i v případě, že se nemovitost neprodá.
Pevně stanovená délka platnosti smlouvy na dobu určitou bez nutnosti písemné výpovědi. Zpravidla tato doba není delší než 3 měsíce. Smlouva je na dobu neurčitou z nutností písemné výpovědi zpravidla min. měsíc koncem platnosti. Trvání smlouvy delší než 6 měsíců.
Všechny podmínky prodeje, jako je výplata kupní ceny, předání nemovitosti a další jsou uvedeny ve smlouvě. Podmínky prodeje nejsou předem dohodnuty a zakotveny ve smlouvě.
Přesná specifikace služeb, které Vám budou poskytovány v průběhu a následné realizaci obchodu (inzerce, sestavaní kupních smluv advokátní kanceláří, zpracování posudku, PENB atd.). Smlouva neobsahuje služby, které Vám budou v rámci spoluráce a následné realizace obchodu poskytovány.
Závazek realitní kanceláře o pravidelném informování o průběhu obchodu se statistikami kontaktů. Smlouva obsahuje neúměrně vysoké pokuty za nesplnění jednotlivých bodů smlouvy.
Realitní kancelář nesmí navrhnout uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkované smlouvy řádně a včas splní nebo o které, vzhledem k okolnostem, takovou pochybnost mít měl.  

Vyhody ZS_204_x_300Výše jsme uvedli co by smlouva obsahovat měla a co určitě ne. Samozřejmě jde o to si vždy smlouvu před podpisem důkladně prostudovat. V případě, že bude obsahovat body, které jsou uvedeny v nevýhodách, požadujte jejich opravu. V případě, že se rozhodnete pro bezsmluvní vztah, tak mějte na paměti, že žádná solidní realitní kancelář ani makléř nebudou investovat čas a finanční prostředky do zakázky u které nemají v případě úspěšného prodeje nárok na odměnu, jelikož nikdo z nás nechce odvádět práci zdarma.

Dočtěte se také, jak správně postupovat při výběru realitní kanceláře.


Máte dotaz ke znění zprostředkovatelské smlouvy? Neváhejte nás oslovit vyplněním kontaktního formuláře