Vlastníte nemovitost? Zkontrolujte si údaje v katastru.

» Realitní blog » pohlidejte si katastr

obrazek_30Do českého práva se rok po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tedy od 1. ledna 2015, vrátí tzv. "materiální publicita". To znamená, že bude platit zásada: Co je psáno, to je dáno. Jinými slovy, co je zapsáno v katastru, to se bude považovat za pravdu, neprokáže-li se opak.

  • Zápis o vlastnickém právu k nemovitosti v katastru nemovitostí je totiž nejdůležitějším a dostatečným důkazem o vlastnictví nemovitosti. Od okamžiku zapsání se má za to, že všichni vědí, kdo je vlastníkem, případně jaká práva jsou s nemovitostí spojena a zároveň budou v dobré víře, že evidovaný stav odpovídá skutečnosti. Ten, kdo má právo k nemovitosti zapsáno, má přednost před tím, kdo zapsán není.
  • Vlastník nemovitosti se musí bránit proti neoprávněné změně zápisu v katastru nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se o podezřelém zápisu dozvěděl. Nejpozději však do 3 let od provedení zápisu.
  • Pokud dojde k neoprávněnému převodu nemovitosti (v důsledku chyby nebo podvodu na základě padělaných listin či podpisů), musí se skutečný vlastník bránit aktivněji a rychleji a to vyznačením poznámky spornosti.
  • Pokud by v katastru byl podvodný zápis starší tří let, po 1. lednu 2015 už původní vlastník prakticky nemá šanci získat zpátky svůj majetek.
  • Doporučujeme zkontrolovat aktuálnost informací a předat katastru své aktuální údaje a poté zápis pravidelně kontrolovat. Katastrální úřad poskytuje službu tzv. hlídacího psa, která je zpoplatněna jednorázovou částkou 200 Kč  (odkaz zde) a zajistí vám, že při každé změně budete budete informováni e-mailem nebo SMS.

Máte dotazy týkající se nového občanského zákoníku?