Skryté vady u nemovitosti. Jak předejít reklamaci?

» Realitní blog » Skryté vady u nemovitosti. Jak předejít reklamaci?

shutterstock_528585289

To, že kupující mohou díky novému občanskému zákoníku uplatnit náhradu ze skryté vady do 5 let od nabytí, znamená pro prodávající nemalou odpovědnost při prodeji nemovitosti.

Za skrytou vadu je považována taková vada, která při prohlídce a následném převzetí nebyla zřejmá, avšak projevila se až později. V případě, že prodávající prokazatelně neupozorní kupující na existenci takové vady nesou za toto plnou zodpovědnost, kdy následně ze strany kupujících může být uplatněna sleva z kupní ceny nemovitosti, v nejhorším případě může dojít i k odstoupení od kupní smlouvy. Velká část prodávajících je přesvědčena, že se zbaví odpovědnosti uvedením různých formulací například: „prodávající přenechává nemovitost, jak stojí a leží“ (úhrnkem), ale v případě soudního řízení s k těmto dohodám moc nepřihlíží a rozhodně se tím odpovědnosti nezbavíte. 

V případě, že o vadě víte, je nutné vždy o tomto kupujícího prokazatelně informovat s následným uvedením vady v kupních smlouvách a následném předání nemovitosti. Zamlčením rozhodně nic nevyřešíte. Vzhledem k našim zkušenostem a spoluprací s odborníky jsme schopni předejít případným problémům po prodeji vaší nemovitosti.

Pro kupující - skryté vady při koupi

Bohužel to není žádná záruka, ale pokud kupujete nemovitost prostřednictvím poctivé a solidní realitní kanceláře, měli byste být  o všech skrytých vadách informováni již při prohlídce nemovitosti. Probíhá-li však koupě nemovitosti bez profesionálního dohledu na smluvní dokumentaci, váš postup pří koupi nemovitosti by měl rozhodně počítat i s kontrolou případných skrytých vad. 

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem. Rádi vám odpovíme.