NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON SCHVÁLEN. JAKÉ ZMĚNY PŘINESE?

» Realitní blog » NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON SCHVÁLEN. JAKÉ ZMĚNY PŘINESE?

shutterstock_702150400Všem, kteří v budoucnu plánují výstavbu rodinného domu se blýská na lepší časy, jelikož poslanecká sněmovna konečně schválila nový stavební zákon, který začne platit od 1.7.2023 (některé části budou postupně nabývat účinnosti dříve). Snad se tak konečně posuneme z nelichotivého 157. místa na světě v rychlosti vyřizování stavebního povolení. Celé stavební řízení se má zjednodušit a zrychlit, tak se pojďme kouknout na přehled důležitých změn nového stavebního zákona.

Nově se budou rozlišovat typy staveb

Nový stavební zákon bude nově rozlišovat stavby na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Za stavbu bude také považován i výrobek, který funkci stavby plní, jedná se například o zahradní nebo mobilní domek. Typy staveb jsou uvedeny v příloze č. 1 – 3 stavebního zákona. Drobnou stavbou při splnění podmínek je například skleník, mobilní domek nebo drobná stavba do 25 m2 u rodinného domu nebo objektu k rekreaci. Pouze drobné stavby nepodléhají povolovacímu procesu u ostatních je nutné žádat o stavební povolení. O stavební povolení se bude žádat u státního krajského stavebního úřadu.

Celé řízení stavby povede jeden státní stavební úřad

Podle nového stavebního zákona bude v čele státní správy Nejvyšší stavební úřad, dále Specializovaný a odvolací stavební úřad a nejníže bude stát krajský stavební úřad s územními pracovišti, který bude rozhodovat o povolování staveb v první instanci. Podobnou praxi dnes máme například u Katastrálních nebo finančních úřadů. Tato část má asi největší část kritiků. 

Povolení staveb v jednom správním řízení

Skončí současné dvojí řízení územní a stavební a vše bude sjednoceno pod jedno povolovací řízení, které bude vedeno stavebním úřadem. 

Skončí zdlouhavý povolovací proces

Dle nového stavebního zákona bude mít úřad vydat stavební povolení u jednoduchých staveb do 30 dnů od podání žádosti a u ostatních staveb do 60 dnů. Lhůty se mohou prodloužit pouze v případě, že je případ zvlášť složitý a nebo bude velký počet účastníků řízení. 

Díky zavedení tzv. apelačního principu mezi sebou nebudou moci hrát úřady ping – pong a odvolací soud stavební úřad bude muset věc ve lhůtě sám rozhodnout. 

Místo několika desítek jen jedno razítko

Dle platného stavební zákona dnes musí stavebník běhat mezi úřady a získávat několik desítek razítek (např. ochrana životního prostředí, památková péče, pozemkové úpravy a mnoho dalších.). To vše nově přejde pod stavební úřady, které si vyjádření všech dotčených úřadů zajistí sami. Dotčené orgány budou mít lhůtu na vyjádření a pokud se nevyjádří včas bude brát úřad stanovisko jako kladné. 

Digitalizace stavebních úřadů a stavebního řízení

S platností od července 2023 bude možné podat žádost o stavební povolení v elektronické podobě tzn., že stavebník bude moci podat žádost i dokumentaci záměru elektronicky. Zároveň začne fungovat Portál stavebníka, kde půjde mimo jiné sledovat i průběh řízení. Ministerstvo slibuje, že díky tomuto půjde stavební povolení vyřídit z domova bez toho, že by stavebník musel navštívit úřad.

Konec černým stavbám 

Dle analýzy z roku 2018 je každá desátá stavba postavena tzv. na černo. Přijetím nového stavebního zákona by se toto mělo změnit. Dnešní praxe je taková, že černou stavbu lze dodatečně legalizovat. Podle nového stavebního zákona to tak již nepůjde. Vlastník nebo stavebník bude totiž muset prokázat dobrou víru, pokud toto neprokáže, tak reálně bude hrozit, že stavební úřad nařídí její odstranění. 

Až čas nám tedy ukáže, zda nový stavební zákoník bude krokem správným směrem. Na papíře to zatím vypadá, že ano. No minimálně to zcela jistě nemůže být horší než stávající stav, kdy někteří řeší stavební povolení několik měsíců i let, což ve výsledku má i velký vliv na ceny nemovitostí