Novinky 2016: daň z nabytí nemovitých věcí a DPH u pozemku

» Realitní blog » Novinky 2016: daň z nabytí nemovitých věcí a DPH u pozemku

tn2_obrazek_601. Daň z nabytí nemovitých věcí

  • Podle novelizovaného zákona bude nově daň z nabytí nemovitých věcí platit kupující. Dosud byla tato povinnost primárně na prodávajícím, pokud nebylo v kupní nebo směnné smlouvě dohodnuto, že poplatníkem daně je nabyvatel. Zároveň dojde také k zániku institutu ručitele daně. Aktuálně platí, že kupující je ručitelem za platbu daně.
  • Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se bude vztahovat pouze na první úplatné nabytí novostaveb nebo užívaných staveb a jednotek. Osvobození se netýká rozestavených staveb či jednotek.
  • Sazba daně z nabytí nemovitých věcí se nemění a zůstává ve výši 4% z prodejní nebo odhadní ceny.
  • O účinnosti tohoto zákona vás budeme včas informovat.

DPH u pozemku_225_x_300

2. DPH u stavebních pozemků

Další změnou je povinnost uhradit daň z přidané hodnoty na pozemky vhodné k zástavbě. Samozřejmě se tato povinnost týká pouze povinných k dani, kteří pozemek prodávají nebo kupují. Soukromá osoba daň odvádět nemusí.

Novelou zákona se zásadně mění definice stavebního pozemku. V minulém roce byl od daně osvobozen pozemek, na kterém byla zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť.

Podle nové úpravy je za stavební pozemek považován pozemek, na kterém 
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.


Chcete se dozvědět více? Neváhejte se zeptat. Rádi Vám odpovíme