Novela zákona o spotřebitelském úvěru

» Realitní blog » Novela zákona o spotřebitelském úvěru

tn2_obrazek_65Banky zpřísní ověřování bonity klienta

To, že banka musí řádně prověřit schopnost klienta splácet úvěr, o který žádá, bylo i do teď běžnou praxí. Hlavní změnou, kterou nový zákon v tomto případě přináší, je zvýšení postihů a odpovědnosti věřitele (banky) za takové případy. Nastala-li v minulosti situace, kdy banka prokazatelně nedostatečně prověřila příjmy spotřebitele, který poté nebyl schopen splácet, smlouva byla prohlášena za neplatnou a spotřebitel byl nucen splatit úvěr bez dalších úroků, nicméně celou částku najednou. Nyní bude nově moci v takové situaci spotřebitel bance splácet dle svých možností a příjmů bez dalších úroků a sankcí.


Smluvní pokuty a penále se výrazně sníží

Zákon bude nově udávat i strop pro sankce za spožděné splátky. Věřitel bude od prosince moci klientům, kteří nesplácí včas, účtovat pouze zákonný úrok z prodlení, náklady účelně vynaložené na vymáhání, a penále činící 0,1% z vypůjčené částky za každý den spoždění. Nejvýš pak bude moci být klientovi za smluvní pokuty naúčtováno ne více než 50% z půjčené částky, přičemž bude platit maximální výše 200 000 Kč. Do teď tato pravidla nebyla z daleka tak regulována a smluvní pokuty za nevčasné splácení byly obyčejně i vyšší, než půjčená částka.


Lepší podmínky pro předčasné splacení hypotéky

shutterstock_210845791_200_x_300Jednou z hlavních novinek, kterou zákon přinese, bude i možnost splatit až 25% hypotéky mimo termíny fixace a bez sankcí každý rok, a to v měsící předcházejícím tzv. výročí smlouvy. U hypoték uzavřených před vstoupením zákona v účinnost bude třeba počkat na uplynutí lhůty fixace, ale i pro ně pak bude možné tato nová pravidla uplatnit. I předčasné splacení celé hypotéky najednou vyjde spotřebitele levněji. Na rozdíl od předchozích let, kdy si mohla banka účtovat cca. 5% ze zbylé částky za každý rok do vypršení fixace, bude nyní oprávněna účtovat si pouze účelně vynaložené náklady, výjima situací, kdy došlo k výrazné neschopnosti věřitele splácet na základě úmrtí, dlouhodobé nemoci či jiné těžké životní situace – v takových případech nebude banka oprávněna účtovat žádné poplatky.

 

Zavedení nové licence k poskytování úvěrů

Poskytování úvěrů nebankovními subjekty projde razantní změnou kvůli nové licenci vydávané Českou národní bankou právě těmto subjektům, kterým k této činnosti dříve postačilo pouhé živnostenské oprávnění. K získání nové licence bude potřeba minimálně středoškolské vzdělání či 3 roky v oboru, dalé pak prokázání odborné způsobilosti k této činnosti, či poměrně vysoký základní kapitál, sahající do výše 20 mil. Kč. Nejen nad licencovanými subjekty bude mít nově dohled ČNB, ale i nad těmi, kteří se pokusí poskytování úvěrů provádět ilegálně. Těm bude hrozit při odhalení činnosti pokuta do výše 20 mil. Kč.


Máte dotazy k novému zákonu? Kontaktujte nás.