Novela stavebního zákona je tady.

» Realitní blog » Novela stavebního zákona je tady.

 K datu 31.7.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 225/2017 Sb., kterou se mění tzv. stavební zákon. Novela má mimo jiné přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů a nabude účinnosti dne 1. ledna 2018.

Mezi hlavní přínos pro malé stavebníky patří:

1) Na stavbu rodinného domu bude místo stavebního povolení nově stačit jednodušší ohlášení stavby. Doposud se toto týká pouze rodinných domů do 150 m2 zastavěné plochy.

2) Novela slibuje kratší čekání na úřadech pro drobné stavebníky - ohláška i stavební povolení sice vyžadují téměř stejné množství dokumentů, u ohlášky ale úřady rozhodují rychleji. Zatímco na povolení se často čeká i několik měsíců, jednodušší ohlášení musí být hotové do 30 dnů. Navíc se za něj platí nižší správní poplatky.

Novela stavebního zákona je tady.

3) Jednodušší pravidla se chystají i pro zahradní stavby, jako jsou u Čechů oblíbené bazény nebo skleníky. Skleníky a bazény na pozemcích rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou již dnes ve volném režimu (tzn. že nepotřebují žádné povolení od stavebního úřadu), zůstanou ve volném režimu i po novele. Všechny ostatní, buď větší než 40 m2 zastavěné plochy nebo vyšší než 5 m nebo umístěné blíže než 2 m od hranice pozemku, se budou pouze umísťovat. To znamená, že stavebník je bude realizovat na základě územního rozhodnutí, nebo územního souhlasu, a nebude již potřebovat žádné další ohlášení, nebo stavební povolení.

4) Stavebník nebude muset dokládat souhlasy ostatních vlastníků bytových jednotek. Bude-li se žádost týkat nemovité věci rozdělené na jednotky, předloží stavebník pouze souhlas správce, nebo Společenství vlastníků jednotek. O povolení stavby bude tedy rozhodnuto i bez toho, zda jsou mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku nebo stavby vyřešeny soukromoprávní vztahy.

5) Novela umožní provést svépomocí nejen výstavbu všech rodinných domů, ale i realizaci dalších drobných staveb jako jsou již zmíněné bazény nebo skleníky, což je asi jedna z hlavních úlev. Stavebník však bude muset mít i tak řádně provedeny a zdokumentovány všechny zkoušky požadované zákonem pro příslušný druh stavby.

6) Zcela odpadne povinnost hlásit stavebním úřadům stavbu plotu, pokud nebude hraničit s veřejným prostranstvím a nebude vyšší než dva metry. Bude existovat i možnost vynechat pro ohlášení stavby stavební úřad. Stavební úřad takovou stavbu pouze umístí a stavebník si pak může najmout autorizovaného inspektora. Za jeho služby se sice platí, realizace stavby se tím ale může urychlit.

Toto a mnoho dalšího obsahuje novela stavebního zákona. Dle vyjádření MMR novela pomůže stavitelům, uleví i přetíženým stavebním úřadům. Řízení bude pro lidi snazší, rychlejší a méně stresující.

Máte dotazy ohledně nového zákona? Kontaktujte nás