Nezapomeňte uhradit daň z nabytí nemovitých věcí

» Realitní blog » Nezapomeňte uhradit daň z nabytí nemovitých věcí

tn2_obrazek_58Prodali jste nemovitost? Nezapomeňte, že jste povinni uhradit daň z nabytí nemovitých věcí, která je vaším posledním úkonem, který musíte udělat.

 

Kdo má povinnost daň platit?

Každý, kdo úplatně převede nemovitost, je povinen uhradit finančnímu úřadu daň z nabytí nemovitých věcí. Od povinnosti daň zaplatit jsou osvobozeni ti, kteří nemovitost převedli na základě bezúplatného převodu (dědictví nebo darovací smlouva), anebo v případě, že převádíte členská práva k družstevnímu bytu.

Kupující by měli mít na paměti, že v případě neuhrazení daně prodávajícím padá povinnost úhrady na ně. Jednou z možností, jak toto zajistit, je, že částka na úhradu daně se ponechá v úschově u notáře nebo advokáta, který po předložení zpracovaného daňového přiznání částku na úhradu daně zašle přímo na účet finančního úřadu, nebo se tato povinnost upraví zvláštním odstavcem v kupní smlouvě.

 

Výpočet daně?

Máte dvě možnosti, jak postupovat při výpočtu základu daně:

1) První možností je určení směrné hodnoty, kdy v přílohách daňového přiznání vyplníte, pro laika poměrně složité, informace o nemovitosti, na základě kterých, po srovnání s kupní cenou, vyměří finanční úřad částku daně. V případě, že daň bude vyšší, jste na základě platebního výměru povinni tento rozdíl uhradit, což nastane v případě, že kupní cena je vyšší než 75% směrné hodnoty.

2) Druhou možností je nechat si zpracovat znalecký posudek, který sice není zadarmo, ale odpadá vám čas při vyplňování příloh daňového přiznání. Pro výpočet základu daně poté vycházíte z ceny odhadní nebo kupní podle toho, která je vyšší. Náklady za znalecký posudek si od základu můžete odečíst.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí jsou 4 % ze zjištěného základu daně. Po vyplnění daňového přiznání včetně všech náležitostí jste povinni k podání na místně příslušném finančním úřadu nejpozději do 3 měsíců od měsíce následujícího, ve kterém došlo k vkladu práva do katastru nemovitostí.

Neváhejte nás kontaktovat v případě, že budete chtít poradit nebo pomoci při podání daňové přiznání.


Chcete pomoci s daňovým přiznáním? Napište nám