Jak správně vybrat realitní kancelář ? - část I.

» Realitní blog » Jak správně vybrat realitní kancelář ? - část I.

tn2_obrazek_36Správný výběr realitní kanceláře Vám zajistí úsporu času, starostí a v neposlední řadě i úsporu finančních prostředků

Každý, kdo chce prodat svoji nemovitost, má právo požadovat péči na úrovni. K výběru realitní kanceláře by tedy měl přistupovat obzvláště zodpovědně. Nejen, že kvalita služeb jednotlivých kanceláří se liší, ale různá může být i cena, za kterou se nemovitost nakonec prodá. Nejhorší variantou je nekontrolovaný prodej přes více realitních kanceláří.

Na českém trhu působí velké množství realitních kanceláří a zprostředkovatelů a v následujících řádcích zjistíte, která kritéria pro výběr realitní kanceláře jsou důležitá, aby došlo k bezpečnému prodeji vaší nemovitosti.

 

Jak vyhledat realitní kancelář? 

Nejlepším způsobem jsou reference od rodinných příslušníků nebo z okruhu známých, kteří prodej přes realitní kancelář realizovali. V případě, že ve vašem okolí nikoho takového nemáte, tak existuje mnoho databází firem v kterých realitní kanceláře najdete. Vycházejte tedy z předpokladu, že aby byla vidět vaše nemovitost, musí být vidět i realitní kancelář. Hledejte je tam, kde se inzerují nemovitosti. Hlavními prameny jsou velké realitní servery a tištěné regionální noviny.

 

Výběr realitní kanceláře.

V první řadě oddělte realitní kanceláře, od všeho co realitní kancelář jen připomíná. Realitní kancelář by měla být zapsána v obchodním rejstříku. Tímto zápisem je realitní kanceláři daná způsobilost právně jednat.

Realitní kancelář by měla mít přehlednou vlastnickou strukturu a kancelářské prostory pro veřejnost, nikoli jen korespondenční adresu.

realitní kanceláři vám hodně vypoví internetové stránky, kde zjistíte, v jakých lokalitách nemovitosti nabízí. Zda má zastoupení v lokalitě nabízené nemovitosti, jaké služby nabízí a případně i zkušenosti klientů, kteří realizovali prodej přes tuto realitní kancelář. Zaměřte se i na kvalitu prezentace nabízených nemovitostí.

Častým hlediskem, které je však zcela zavádějící, je počet zakázek, jež realitní kancelář spravuje. Je jistě zajímavé, když RK inzeruje tisíce nemovitostí. Položte si však otázku, zdali při takovém nezapadne v davu a bude-li makléř, který se stará o sto zakázek, mít čas vám každý týden volat a zakázce se patřičně věnovat.

Dle výše zmíněných kriterií si vyberte realitní kancelář. Nezapomeňte, že při prodeji nemovitosti jde často o milionové částky, proto je nutné tomu věnovat čas.

Na služby a průběh spolupráce, který by vám realitní kancelář měla poskytnout, aby došlo k co nejvýhodnějšímu prodeji vaší nemovitosti se zaměříme v druhé části tohoto článku.


Máte otázky ohledně průběhu spolupráce prodeje přes realitní kancelář? Kontaktujte nás.