Jak na přiznání k dani z nemovitých věcí 2018 / 2019

» Realitní blog » Jak na přiznání k dani z nemovitých věcí 2018 / 2019

Kdy se platí a jaké přiznání podat?

Nabyli jste ve zdaňovacím období 2018 nemovitost? Potom vám zákon 338/1992 sb. o dani z nemovitých věcí ukládá se k této dani zaregistrovat jako nový poplatník, ať už je nemovitostí novostavba nebo 100 let starý dům, ať už jste ji koupili nebo dostali darem. Můžete tak učinit u příslušného finančního úřadu. Pokud vlastníte v tomto území i další nemovitosti, pak vám stačí v termínu do 31.1.2019 vyplnit a podat pouze formulář pro dílčí daňové přiznání.

přiznání k dani nemovité věciPokud nevlastníte žádné další nemovitosti ve stejném katastrálním území, je nutno podat řádné daňové přiznání. V případě, že k povolení vkladu vlastnického práva na katastrálním úřadě došlo později než do 31.12.2018, lhůta pro podání přiznání se posouvá až do konce třetího kalendářního měsíce od povolení vkladu vlastnického práva. 

Prodal jste v daném období nemovitost?

Pokud v daném katastrálním území jinou nevlastníte, samozřejmě u příslušného finančního úřadu daň nehradíte. To je však nutné dát na finanční úřad vědět, nejlépe písemně. V případě, že v daném katastrálním území vlastníte i jiné nemovitosti, podáváte dílčí daňové přiznání do 30.1.

Platba daně - jakým způsobem lze uhradit?

Po podaní příznání finanční úřad provede výpočet daně. S platbou je to pak jednoduché. Pochopitelně máte hned několik možností, jak daň uhradit. Buď složenkou zaslanou finančním úřadem. Dále bankovním převodem na účet podle pokynů finančního úřadu, nebo si také můžete na úřad zaslat žádost o zasílání údajů k platbě elektronicky, čímž vám však automaticky přestane od úřadu chodit složenka.  Můžete platit také pomocí SIPO, k tomu je však potřeba vyplnit a zaslat "Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO" a k tomu doklad o přidělení spojovacího čísla nebo rozpis bezhotovostní patby SIPO. Vše do 31.1.

Originální a podrobnější článek naleznete na
http://lubomirdolecek.cz/novinka-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-za-rok-2017-jak-na-to

Máte dotazy?

Kontaktujte nás