Energetický štítek od 1.7.2015

» Realitní blog » energeticky štítek

tn2_obrazek_44Podle novelizovaného zákona o hospodaření energii se výrazně mění povinnost předat při prodeji nemovitosti průkaz energitické náročnosti budovy. Prodávající i realitní kancelář je zodpovědná za uvádění PENB, již při inzerci a je povinna průkaz na vyzvání inspekce doložit, jinak se v opačném případě vystavuje pokutě. 

Dne 10. 4. 2015 přehlasovala Poslanecká sněmovna Senátem vrácenou novelu zákona 406/2000 Sb. a tím se Pravidla pro energetický štítek od 1.7.2015 změní. Novela přináší následujicí změny.

1) PENB není vyžadován u prodejů a pronájmů nemovitostí postavených před rokem 1947
V tomto případě se jedná o nemovitosti postavené před rokem 1947, které od výstavby neprošly žádnou větší rekonstrukcí. Za větší rekonstrukci se považuje vylepšení obálky budovy (= zateplení střechy, fasády, podlahy, výměna oken a dveří) na ploše větší než 25 %. U nemovitostí postavených a zároveň nerekonstruovaných do roku 1947 se předpokládá nejhorší energetická třída. Realitní kancelář je v tomto případě povinna do inzerátů uvést energetickou třídu G. U nemovitostí postavených nebo rekonstruovaných po roce 1947 bude při prodeji nebo pronájmu i nadále vyžadován energetický štítek (PENB).

2) Realitní kanceláře jsou od 1.7.2015 odpovědné za zveřejnění energetické třídy v inzerci nemovitosti.
Novelizace zákona 406/2000 Sb. od 1.7.2015 nově počítá i s odpovědností realitních kanceláří. Ty budou povinny zadat energetickou třídu do inzerátů, již při nabídce nemovitostí. Při nesplnění tohoto nařízení se RK vystavuje pokutě do výše 100 000 Kč. V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.) je majitel nemovitosti povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do prezentace je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce  jdou za majitelem nemovitosti. Pokud se při prodeji rozhodne majitel bytové jednotky nahradit energetický štítek vyúčtováním dodávek energií, je zprostředkovatel rovněž povinen do inzerátů uvést třídu G.

Povinnost majitele nemovitosti:
Na základě § 7a odst. 2 písm. d resp. § 7a odst. 23 písm. c) zákona je majitel nemovitosti povinen zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při :

  • prodeji nemovitosti nebo ucelené části nemovitosti,
  • pronájmu nemovitosti nebo ucelené části nemovitosti.


3) Majitelé a správci bytových domů již nejsou povinni nechat plošně zpracovat energetický štítek
Bytové domy průkazy mít nemusí. Pokud se ale v rámci domu prodává byt, průkaz energetické náročnosti je vyžadován. To lze řešit několika způsoby:

Majitel bytu musí vyzvat písemně SVJ o vystavení ověřené kopie průkazu na celý dům. „Pokud tak majitel neučiní, hrozí mu postih za to, že k prodeji bytu nezajistil od SVJ průkaz. Do doby než tento průkaz od SVJ obdrží, musí o svém bytě nechat inzerovat nejhorší energetickou třídu G. Je na prodávajícím, zda bude byt prodávat ve třídě G nebo si nechá zpracovat energetický štítek a v inzerátech bude pravdivá energetická náročnost. Podle odhadů dá přednost energeticky šetrnějšímu bydlení až 82 % zájemců o koupi.

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).“Tzn., že pokud SVJ napíše majiteli, že nemá zpracován průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek energie. 

4) Kontroly a registr
Každý dvacátý průkaz energetické náročnosti budovy bude kontrolován. Státní energetická inspekce (SEI) zesílí kontrolu energetických průkazů. V novele zákona je přímo uvedeno, že minimálně 5% vystavených průkazů z předchozího období bude kontrolováno v současnosti. Inspekce tak chce více dohlížet nejen na plnění povinnosti vlastnictví průkazu, ale i na jeho kvalitu ze strany zpracovatelů.

Při prodeji nemovitosti přes naší společnost našim zákazníkům zpracujeme PENB zdarma, tak aby byla splněna zákonná povinnost a zároveň, aby nebyl uváděn údaj, který se neshoduje ze skutečností.

HESTIA Group


Chcete více informací? Nebojte se zeptat.

Kontaktujte nás