Daň z nabytí nemovitosti platí od listopadu 2016 kupující

» Realitní blog » Daň z nabytí nemovitosti platí od listopadu 2016 kupující

tn2_obrazek_631. Daň z nabytí platí vždy nabyvatel čili kupující 

Novela zákona zavádí, že poplatníkem daně bude striktně kupující tzn., že již nebude možné, aby se smluvní strany dohodly, kdo bude poplatníkem daně.

Ruší se institut ručitele - dříve ručil kupující za to, že prodávající daň uhradí, v případě neuhrazení daně ze strany prodávajícího musel daň uhradit kupující. Nově prodávající za kupujícího ručit nebude.

Změny zakotvené v novele se týkají případů, kdy k nabytí vlastnického práva došlo od 1.11.2016. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným do katastru je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.

Příklad: smlouvy podepíšete dne 20.10.2016, ale na katastr je doručíte až 2.11.2016 daň platí již dle nového zákona kupující i když je ve smlouvě uvedeno, že daň uhradí prodávající.

Kupující musí mít na paměti, že peníze na daň musí mít v hotovosti nebo si na daň půjčit společně s hypotékou.

 

2. Osvobození od daně na novostavby a bytové jednotky

 
Osvobození se vztahuje na první úplatné nabytí stavby rodinného domu nebo bytové jednotky, které jsou dokončené nebo užívané. Osvobození se vztahuje pouze na případy, kdy k nabytí vlastnického práva dojde do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat. Osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné budovy nebo rozestavěné jednotky v bytovém domě.

Toto jsou hlavní a důležité změny v novele zákona o dani z nabytí nemovitých věcí z roku 2016. Sazbu daně novela nemění a zůstává i na dále čtyřprocentní a dále se nemění ani určení základu daně v případě prodeje nemovitosti. V případě vašich dotazů nás neváhejte oslovit vyplněním níže uvedeného formuláře nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: 605 060 369.

Doufáme, že Vám tento článek pomůže v případě, že se chystáte prodat nebo koupit nemovitost.

Lubomír Doleček - HESTIA Group


Chcete více informací týkající se novely zákona?

Kontaktujte nás